නිවස>ලැමිෙන්ට් බිම්වල ඇති වාසි මොනවාද?

ලැමිෙන්ට් බිම්වල ඇති වාසි මොනවාද?

සංස්කරණය කරන්න: ඩෙනී 2019-12-05

  1. සාම්ප්‍රදායික wood න දැවමය බිම් සමග සසඳන විට ප්‍රමාණය විශාලය.

  2. විවිධ ස්වාභාවික දැව ධාන්‍ය හෝ කෘතිම රටා, රටා සහ වර්ණ අනුකරණය කළ හැකි විවිධ වර්ණ වර්ග තිබේ.

  3. බිම තැබීමෙන් පසු බිමෙහි සමස්ත බලපෑම හොඳයි.

  4. වර්ණය හා හොඳ දෘශ්‍ය ආචරණය පවා.

  5. wood න දැවමය බිම් සමග සසඳන විට, මතුපිට ඉහළ උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධයක්, ඉහළ ගිනි දැල්වීමක්, දූෂණයට හා විඛාදනයට ප්‍රබල ප්‍රතිරෝධයක් සහ හොඳ සම්පීඩනයක් සහ බලපෑම් ප්‍රතිරෝධයක් ඇත.

  6, පිරිසිදු කිරීමට පහසු, රැකවරණය සහ සරල නඩත්තු කිරීම.

  7. හොඳ මාන ස්ථායිතාව, මුල් දැව ව්‍යුහය මුළුමනින්ම විසුරුවා හැරීම, ඇනිසොට්රොපී හා ඉදිමීම හා හැකිලීමේ ලක්ෂණ විනාශ කිරීම, එම නිසා භාවිතයේදී තට්ටු අතර පරතරය කුඩා වන අතර එය ආරුක්කු කිරීම පහසු නැත. යටි තාපන පද්ධති සහිත කාමර සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු ය.

  8. පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම හා තැබීම.

  9, මිල මිළ අඩුයි.