නිවස>බිම සකස් කිරීමේ ක්‍රම මොනවාද?

බිම සකස් කිරීමේ ක්‍රම මොනවාද?

සංස්කරණය කරන්න: ඩෙනී 2019-12-08

  බිම් සැකසීමේ ක්‍රම ටයිල් යෙදුමට වඩා සංකීර්ණ හා මිල අධිකය. වඩාත් සුලභ බිම් සැකසීමේ ක්‍රම නම්: සෘජු මැලියම් තැබීමේ ක්‍රමය, කීල් තැබීමේ ක්‍රමය, අත්හිටුවන ලද තැබීමේ ක්‍රමය සහ ලොම් බිම තැබීමේ ක්‍රමය. සෘජු මැලියම් තැබීමේ ක්‍රමය සරලම වන අතර තාක්ෂණික අන්තර්ගතයක් නොමැත. එය වඩාත් බහුලව භාවිතා වන අතර, අත්හිටුවීමේ පදික ක්‍රමය වඩාත් තාක්‍ෂණික වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ලැමිෙන්ට් බිම් හා සංයුක්ත බිම්වල භාවිතා වේ.

  

  අත්හිටුවීමේ පදික ක්‍රමයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ ලී බිම කෙලින්ම පෙණ පෑඩයක් මත හෝ ඇඳ ඇතිරිලි නිධානයක් මත තැබීමයි. ලැමිනේට් බිම් හා පාකට් බිම් සැකසීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් සුදුසු ය. අත්හිටවූ පදික වේදිකාව විස්කෝස් අත්හිටවූ පදික වේදිකාව සහ දුස්ස්රාවී නොවන අත්හිටවූ පදික වේදිකාව ලෙස බෙදා ඇත. ඔවුන් අතර ඇති වෙනස නම්, ටෙනෝනය සහ වලක් අතර ස්වාභාවික යෝග්‍යතාවයට අමතරව, යෝග්‍යතාවය වඩාත් තදින් සිදු කිරීම සඳහා දුස්ස්රාවී අත්හිටුවීමේ පදික ක්‍රමය මැලියම් සමඟ බන්ධනය කළ යුතුය; දුස්ස්රාවී නොවන අත්හිටුවීමේ ක්‍රමය ටෙනොන් සහ ටෙනොන් මත රඳා පවතී. කට්ට වල සංයෝජනය චලනය හා එකලස් කිරීම සහ පරතරය ගැලපීම සඳහා වඩාත් හිතකර වේ.

  වර්තමානයේදී, අත්හිටුවීමේ පදික ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන බොහෝ බිම් සැරසිලි ඇත. එනම්, wood න දැව සංයුක්ත තට්ටු සකස් කිරීමේදී, මැලියම් නොවන අත්හිටුවීමේ ක්‍රමය වසරක් ඇතුළත පදික වේදිකා සඳහා යොදා ගනී. දැව ප්‍රසාරණය හා හැකිලීම ප්‍රමාණවත් ලෙස ස්ථායී වූ පසු, දුස්ස්රාවී අත්හිටුවීමේ පදික ක්‍රමය දෙවන වසර තුළ පදික වේදිකා සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ, එවිට බිම දිගු කාලයක් සවි කළ හැකිය.