Hafan>Beth yw'r dulliau o balmantu'r llawr?

Beth yw'r dulliau o balmantu'r llawr?

Golygu: Denny 2019-12-08

  Mae dulliau lloriau yn fwy cymhleth a chostus na chymhwyso teils. Y dulliau lloriau mwyaf cyffredin yw: dull gosod gludiog uniongyrchol, dull gosod cilbren, dull dodwy crog, a dull gosod cilbren llawr gwlân. Y dull gosod gludiog uniongyrchol yw'r symlaf ac nid oes ganddo gynnwys technegol. Dyma'r mwyaf cyffredin, ac mae'r dull palmant crog yn fwy technegol ac fe'i defnyddir yn bennaf mewn lloriau laminedig a lloriau cyfansawdd.

  

  Prif nodwedd y dull palmant crog yw dull palmant llawr syml lle mae'r llawr pren wedi'i osod yn uniongyrchol ar bad ewyn neu drysor dillad gwely sy'n ymroddedig i osod y llawr pren heb daro'r cilbren bren. Mae'n addas yn bennaf ar gyfer palmant lloriau laminedig a lloriau parquet. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gosod rhywfaint o loriau gwresogi pelydrol tymheredd isel (geothermig) hefyd wedi mabwysiadu'r dull palmant crog. Rhennir palmant crog yn balmant crog viscose a phalmant crog heb fod yn gludiog. Y gwahaniaeth rhyngddynt yw, yn ychwanegol at y ffit naturiol rhwng y tenon a'r rhigol, rhaid bondio'r dull palmant crog gludiog â glud i wneud y ffit yn fwy tynn; mae'r dull atal dros dro yn dibynnu ar y tenon a'r tenon. Mae'r cyfuniad o rigolau yn fwy ffafriol i symud a chydosod ac addasu bwlch.

  Ar hyn o bryd, mae yna lawer o addurniadau llawr sy'n mabwysiadu'r dull palmant crog. Hynny yw, wrth balmantu lloriau cyfansawdd pren solet, defnyddir y dull atal dros dro ar gyfer palmantu o fewn blwyddyn. Ar ôl i'r ehangu a'r crebachu pren fod yn ddigon sefydlog, defnyddir y dull palmant crog gludiog ar gyfer palmantu yn yr ail flwyddyn, fel y gellir gosod y llawr am amser hir.